Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
206
Ils se sonl accusé recep- Zij hebben elkander het be-
lion de leurs lellt'es. rigt van de ontvangst
hunner brieven mede-
gedeeld.
Ils se sonl accusés mulu- Zij hebben elkander weder-
ellemenl. keerig beschuldigd.
Ils se sont arraché des Zij hebben elkander tra-
larmes. nen afgeperst.
Ils sa sont arrachés de Zij hebben zich uit onze
nos mains. handen gerukt.
Ils se sont avoué leurs Zij hebben elkander hun
torts. ongelijk bekend.
Ils se sont avoués comme Zij hebben bekend, dat zij
auteurs du délit. de bewerkers van dat
misdrijf waren.
Ils se sont blessé les doigts. Zij hebben zich aan de
vingers gewond.
Ils se sont blessés à la tête. Zij hebben zich aan het
hoofd gewond.
lts se sont cassé le cou. Zij hebben hunnen hals
gebroken.
lts se sont cassés comme Zij zijn als glas verbroken.
verre,
lis se sont découverts en Zij hebben in mijne tegen-
ma présence. woordigheid den hoed
afgenomen.