Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
deze zoo hoog ware, dat groote schepen er onder door
konden zeilen. Het plan van zulk eene brug was
gemaakt, maar men zag er spoedig van a/'(36). De
tunnel kan als eene omgekeerde (31) brug beschouwd
worden, te gelijk gemakkelijk (d) en geschikt voor de
plaaisgesteldkeid(^SH) Er is in dezen tunnel eene dikte
van vijftien voet aarde tusschen de kroon van den
tunnel en de bedding der rivier, en het metselwerk
is met de uiterste 2org bewerkt. (39)
Twee ernstige ongevallen(M) vertraagden (41) on-
gelukkig de vollooijing {^'2) van die groote onderne-
ming; de rivier brak driemaal door o/>(43) de werk-
lieden, veroorzakende het verlies van eenige levens en
eene verbazende vermeerdering van kosten. De schade
werd echter spoedig hersteld, en het werk is nu
gelukkig voltooid. De tunnel is open voor het pu-
bliek, zoowel voor rijtuigen als voor voetgangers, en
weinige vreemdelingen komen te Londen zonder hem
te bezoeken. De Heer Brunei, vertrouwende op zijne
ervarenheid, aangemoedigd en ondersteund door de
engelsche natie, is dus in staat gesteld (i\) geweest
om alle zwarigheden te overkomen (45). Hij is met
(36) renoncer à. (37j retourné. (38^ localité, f. (39) cimenté
avec le dernier soin. (40) accident, m. (41) retarder. (42) achè-
vement. (43) se faire jour au dessus de, (44) mettre à même.
(45) surmonter.
(e) Commode; facile; aisé. Une chose est commode par rapport
à Tusage qu'on en fait : ainsi une voiture, une maison est très-
commode, lorsqu on peut s*en servir agréablement. Une chose est
aisée, lorsqu il n'y a nulle gêne à la faire j elle est facile, lorsqu'
on peut la faire sans peine, sans qu*il y ait des obstacles. Voyez
mu Grammaire, page 20G.