Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
191
heel (27) le bezitten, het mes wegduwde ("28) en zich
aan den knoop zette (29^, dien bet hem na eenige
oogenhlikken gelukte los te krijgen (30). Naauwe-
lijks vrij {zijnde)y drukte ik de hand van den pas-
toor, en in de eerste beweging van blijdschap om-
armde ik hem; maar dadelijk voelde ik eene hevige
pijn door al mijne leden, en onbekwaam om mijne
verstijfde (31) leden te bewegen, was ik genoodzaakt
op de plaats zelve te gaan zitten. Toen naderde Antoine
met zijn pintje, terwijl de pastoor een zijner dorpe-
lingen (32) heenzond, om zijnen muilezel te'halen.
(Toert) die bevelen gegeven {waren), zeide hij tot mij:
Ik ben gereed u aan te hooren. — En het geheele
dorp, vrouwen, kleine jongens {'ó'i)j\(iehou(\ers^ ambt-
man en koster vormden {een) kring rondom ons. De
zon was juist ondergtjgaan.
Ik verhaalde mijne geschiedenis in al hare waar-
heid. Dc gruwelijke (34) omstandigheden, die den
dood van Jean-Jean vergezeld hadden, doordrongen
die goede lieden van afgrijzen ; en toen ik dc gods-
lastering (35) herhaald had, die het lagchen der
smokkelaars had opgewekt f3G): «Jean-Jean, doe uw
gebed T' maakten allen, pastoor cn dorpelingen, als
(27) dans son intégrilë. (28) écarter. (23) aller droit au nœud.
(30) défaire. (51) engourdi. (32) paroissien, m, (</) (33) marmot.
(34) atroce. (35) le blasphème. (36) provoquer.
(i/) Lps habitants d'un viUagc s'appellent proprement des villa-'
(jeois. Des paroisticns sont les habitants d'une paroisse, c'est-à-dire
d'un territoire, qui, pour la spirituel, est sous la direction d'un ec-
clésiastique. *