Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
190
Do pastoor was zeer oud en zwak (14); hi^ steeg
langzaam op. — Wel, wel ! zeide hij, toen hij mij
bemerkte, die booswichten hebben u leelijk gekne-
veld (15), mijnheer ! Ik groet u.
De openhartige toon van dien goeden grijsaard
vervoerde (16) mij van vreugde. — Leelijk inder-
daad, antwoordde ik. Neem mij niet kwalijk fl7),
dat ik, door hunne schuld, mij niet kan buigen (18)
of mijn hoed afnemen, mijnheer de pastoor. Mag ik
u eenige oogenblikken afzonderlijk spreken (19)?
— Hetgeen het meest spoed vereischt (20), dunkt
mij, is u los te maken ; gij kunt daarna gemakkelij-
ker met mij spreken. Kom aan, Antoine, zeide hij tot
den ambtman, aan 't werk ! en snijd (f) die touwen
door, dat zal gaauwer gaan (21).
Ik stortte mijn hart uit (22) in betuigingen van
dankbaarheid, en voorzeker zij kwamen uit mijn hart
voort (23). Antoine, zijn mes voor den dag gehaald
hebbende (24), maakte zich gereed mijne boeijen te
doorsnijden, toen de boer, die het touw begeerig aan-
zag (25), en die zeer verlangde (26) het in zijn ge-
(14) infirme. (15) emmailtotié (é). (16) ravir. (17) excusez-
moi. (18) s'incliner. (19) entretenir en particulier. (20 le plus
pressé. (21) cela sera au plus tôt fait. (22) se confondre. (23)
partir. (24) tirer. (25) convoiter. (26) être jaloux de.
(c) Ce mot est employé ici au figuré; proprement il signifie: en-
velopper un petit enfant dans des langes, en maillot.
{f) Coupez-nioi ces cordes. Ce mot moi est un mot explétif qu'on
rencontre parfois dans dc pareilles phrases, mais toujours populai-
rement. Dans la troisième personne du verbe on se sert de la mcme
manière explétivement du mot vous : il vous prend sa cognée et
coupe le serpent en trois morceaux.