Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
den Heer Brunei, een Franschinan. De ij/.eren bedek-
king (22*) voor de bescherming der werklieden en de
zekerheid (23) van het werk, waarmede het voor:-
was van een vernuftig zamenstelsel (25), en
woog léOO centenaars (26). Dit gewigt werd letter-
lijk ('21) door de aarde heen gedrongen door schroe-
ven (28) en dommekrachten (29). Voor deze uitvinding
heeft de Heer Brunei een octrooi ÇiO) verkregen. Ter-
wijl dit groote schild dagelijks voorlgedrongen werd,
bemetselden de metselaars de uitholing (02), zoo-
dat de bovenliggende (^iB) aarde ondersteund werd door
liet ijzeren schild of door stevig metselwerk (31). De
tunnel is 35 voet breed (c) en 20 voet hoog ; elke ver-
welfde weg is omtrent 14 voet wijd, het voetpad daar-
onder begrepen (35), en de geheele lengte (d) van den
tunnel is omtrent 1300 voet.
Daar geene onvoorziene ongevallen zich opdeden, werd
deze nieuwe communicatie voor de voetgangers den
25 Maart 1843 geopend, leder die de Teems kent,
weet dat men op de plaats, waar de tunnel is ge-
maakt, geene brug over de rivier kan leggen, tenzij
(22*) bouclier. (23) sécurité, f. (24) procéder. (25) cooslruc-
tion, f. (20) quintal, m. (27) littéralement. (28) vis, f.
(29) des crics. (30^ brevet d'invenlion, m. (31) affermir.
(32) excavation, f. (33) supérieur. (34^ maçonnerie, f. (^35)
y compris.
(c) On dit : cette chambre a vinyl pieds de largeur; cette cham-
bre est large de vingt pieds, et la conjonction boilandaise qui suit
se rend par la préposition svr.
(d) Lengte,; breedte, largeur; aardrijkskundige lengte,
longitude; aardrijkskundige breedte^ latitude.