Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
189
brassende {b) de vallei der Arve, om haar nachtver-
blijf (l) te bereiken (c), en de toppen zelven, die
langzamerhand ontkleurden (2) schenen van de be-
drijvigheid des levens lot de stilte van den slaap over
te gaan. Deze avondstilte dat schouwspel der
natuur, die zich met schaduw omhult en des nachts
inslaapt, oefenen op de ziel eene geheime magt, die
haar met eene zachte droefgeestigheid vervult. On-
danks het onaangename (4) van mijnen toestand, ont-
ving (5) ik deze indrukken. Ik herinnerde mij de
uren van dezen onrustigen (ö) dag, en ik genoot (7)
met te meer levendigheid de stille aangenaamheid (8)
des avonds en de geruslstellende hoop van eene zoo
niet aanstaande (9), dan toch zekere verlossing.
Bij de laatste stralen der ondergaande zon zag ik
in de verte (10) eenige mannen, vrouwen, kinderen,
een geheel dorp aankomen. Deze figuren, tusschen
de zon en mij geplaatst, kwamen tn bewegende scha-
duwbeelden uit (11) op het doorschijnende gebladerte
der lagere lorkenboomen, zoodat ik in 't eerst daar-
onder den and)tman en zijn pintje niet bemerkte.
Hij was er toch bij (12), en naast hem (d) de pas-
toor, die door het verhaal van mijn avontuur ook tot
mij kwam. Het bezoek van dien geestelijke (13) ver-
levendigde mijne hoop.
(1) s'te nocturne. (2) décolorer. (3) paix du soir. (4) le désa-
grément. (5) ne pas échapper à. (6) orageux. (7) savourer. (8)
douceur, f. (9) immédiat. (10) sur mon horizon. (11) se détacher
en mouvantes silhouettes. (12) s'y trouver. (15) ecclésiastique.
(b) Les corbeaux croassent, les grenouilles coassent.
(c) On emploie souvent fjatjner pour aHeindre.
{d) On dit toujours a!i pluriel : a ses côtés.