Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
188
maar wat aangaat (32) de lieden vooraf om te koo
pen (33), al legdet gij louis d'or op louis d'or, dat
zou u niets baten (34). Weet gij, dat wij (z) van
vader tot (o5) zoon ambtman der gemeente zijn, van
Antoine Baptiste, mijn voorvader, af, en dat de Arve
geen water meer zal hebben, voor dat wij ons aan
eene fout schuldig maken !,.. Loop voort, gij !..,
riep hij den boer toe. Heb geduld, voegde hij er bij,
terwijl hij mij verliet, ik zal u een pintje wijn (36)
halen, die u weder versterken (37) zal.
Zoo was de bedroevende (38), maar verdienste-
lijke (39) eerUjkheid van dien sukkel (40) mij even-
zeer tegen (41) als zijn eerbied voor de vormen. Ik
bleef weder alleen, en thans (42), wel zeker [zijnde)
dat ik slechts den volgenden morgen verlost zou wor-
den, trachtte ik mij aan dat denkbeeld te gewennen.
Gelukkig was de avondstond warm, en de lucht uit-
stekend kalm (43). De zon, die reeds daalde (44),
drong vlak (45) in het woud, dat gedurende den dag
voor hare stralen gesloten (a) was, en de stanamen
der lorkenboomen wierpen zich in lange schaduwen
voort (461 op eenen bemosten grond (47), die glin-
sterende warme tinten terug flikker de, (48). Eenige
haviken (49), die ik boven mijn hoofd had zien zwe-
ven, waren verJwj nen, de raven doorvlogen (50) al
(32) pour ce qui esl de. (33) acheter. (i4) que ce n'y ferait
rien. (35) en. (36) une chopine de rouge, (37) réconforter d''S
mieux (3S) désolant. (39) méritoire. (40) bonhomme. (41) con-
traire. (42) celte fois. (43) d'une sérénité. (44) déjà sur son dé-
clin. (45) horizontalement. (46) se projeter. f47) un sol mousseux.
(48) nsplendir. (49) buse, f. (50) traverser.
iz) Observez Lien ici la note antérieure (/>).
('<) Une forêt n'eàt pas fermée pour, mais aux rayons du soleil.