Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
186
hoogte zijt, (9), kom nader en maak mij spoedig los,
kom aan !
— Is het dat, herhaalde hij, in plaats van te na-
deren.... Zeg eens : dat zal veel schrijvens kosten (10),
— 3Taak mij maar los, icat heb ik met uw schrijven
te maken^t^) ?
— Ik moet, weet go, er een schriftelijk verslag
van opmaken (11), zoo als het behoort (12).
— Maak laler het verslag op, en maak mij maar los.
— Dat kan niet, mijn goede heer ; ik zou een
misslag begaan (13). Kerst het verslag opmaken en
dan u losbinden. Ik zal getuigen laten halen (14).
Ik moet er twee hebben, (die) in slaat (zijn) hunnen
naam te teekenen. Er is lijd noodig om ze le krijgen,
begrijpt ge, en dan hun daggeld te betalen ; maar
mijnheer heeft geld (15).... Toen keerde hij zich
naar den boer en zeide: Loop eens naar vrouw (16)
Pernette te Maglan ; zij zal u aanwijzen waar haar
man (t) de notaris is, gij moet hem halen, om hier
te komen (u); waarna gij naar St, Martin gaat (17),
waar gij lienalton den koster (18) opzoekt (19), die
zeker te huis (20) is, dewijl hij van daag de brui-
(9) être au fait. CIO) coûter beaucoup en écritures. (11) verba-
liser. (12) comme de juste. (15) être en faute. (14) faire quérir.
(15) les moyens. (16) la. (17) tirer sur. (18) marguillier. (19)
trouver. (20) y.
(/*) Traduisez : »wat wilt gij dat ik met uw schrijven doe?"
Le mot homme, se dit populairement pour mari : Etle ira
avec son homme soitper chez vous. Cependânt les personnes du bon
ton n'emploient jamais ce mot comme tel.
(u) Observez bien que ravenlure a lieu dans les montagnes, et
que la population habite la valléf"; par conséquent le verbe »komen"
doit se rendre par monter, et le verbe »gaan, van daar zich naar
bet dal begeven", par descendre.