Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
184
stand ' scheen verergerd (34) door hetgeen (q) ik tot
dien man gezegd had, die mij in gevaar kon hren^
gen (35) bij de smokkelaars, zoo hij zelf niet een
bondgenoot (36) van de bende was. Ook begon mijne
verbeelding alles donker in te zien (57), en zonder
de verlustigingen (38) van twee eekhorentjes^ die mij
eenige reden tot afleiding (39) gaven, zou ik zeer
ongelukkig geweest zijn.
Deze lieve, maar vreesachlige dieren, zich alleen
wanende in het bosch, speelden met di^ vrijpostig-
heid (40) en bevallige bewegingen, die door de vrees
verdreven worden, en terwijl zij elkander van boom
tot boom vervolgden, verbaasden zij mij door de
vlugheid hunner sprongen en de sierlijke bevallig-
heid (41) hunner bewegingen (42). Daar ik één lig-
chaam uitmaakte (43) met den lorkenboom, kwam
het eene onbesuisd neder langs mijn lijf ^"44), om
een naburigen boom op te klimmen ("45), waarop het
andere het van tak tot tak vervolgde. Eensklaps ble-
ven zij onbewegelijk, hetgeen mij deed gissen, dat zij,
van daar boven, iemand zagen naderen.
Ik bedroog mij niet : een dik man verscheen, ge-
volgd door den boer met den snuifneus (46). De
dikke man had drie kinnen, een vollemaansgezigt,
(34) aggraver. (35) compromettre. (36) un affilié. (37) s'assom-
brir. (^38) les ébats. (39) de distraction. (40) cette libre aisance.
(41) gentillesse, f. (42) manœuvres, plur. (43) faire corps avec.
(44) nia personne. (45) escalader. (46) a la foret noire.
(7) Disiingucz bien parce que de pur ce que. Le premier est
cauaai.l cL iignilie: puisqne; le second signilic: par la chose que :
"Sous ju'jeons par ce que nous voyons