Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
193
— Ik zal u dat alles vertellen; maak maar{25)los.
Hij deed nog drie schreden, en ik dacht, dat ik
aan het einde van mijne kwelling (26) was gekomen,
toen hij met (eene) zachte stem en een geheimzinnig
gelaat begon te (26*) zeggen : — Zeg eens (n) zijn
het (m) wel smokkelaars ?
— Juist, gij hebt het geraden (27); die schelmen
hebben mij in dit bosch gebonden. Morgen komen
zij terug, maar voor dien tijd ben ik dood.
Deze woorden hadden eene verbazende (28) uit-
werking op den boer ; hij deinsde terug (29) van
schrik, en deed alsóf hij mij daar aan mij zelven
overliet (30). Toen kon ik mijnen toorn niet inhou-
den ; ik schold (31) hem en ik behandelde hem als
den grootsten (o) der ellendelingen, die een men-
schelijk gelaat hebben of niet hebben. Wij (p) zul-
len eens zien, mompelde hij» langzaam weggaande,
men zal u wel losmaken. Vervolgens, hard heenstap-
pende (32), verdween hi.j achter den bogt van het
voetpad. Ik vergezelde hem met mijne verwen-
schingen (33).
Ik wist niet wat te denken of te doen ; mijn toe-
(25) toujours. (26) au termede mes tribulations. (26*) scpriti. (27)
vous y êtes. (29) prodigieux. (30) faire mine de me planter U. (31)
insulter. (32) doubler )e pas. (33) malédiclion. f.
(n) Ce n'est que parmi les campagnards en quelques contrées dc
la France, qu'on entend rendre ce mot explétif par le mot votre :
i)iles voir9f »zcg cens". l)u reste on le joint souvent aumot meme;
Ce rémède est inutile, voir même (ja zelfs) pernicieux.
(o) Traduisez : »als den laalstcn".
{p) Eu langage familier, lorsqu'une seule personne dit ce qu'elle
fait ou ce qu'elle fera avec les autres qui ne sont pas présents, les
Français emploient souvent le pronom indéfini : on.