Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
179
en mijnen last in eenen afgrond te storten, die zich
aan onze regterhand opende. De eerste der kansen
bood zich niet aan ; ik wilde van de andere niets
weten (30), zoodat wij zonder ongeval in het bosch
kwamen. Daar ontnamen die heeren mij mijnen last;
zij bonden mij stevig (31) aan ecn dikken lorken-
boom (32), en in plaats van mij dood te schieten,
zoo als zij met (c) Jean-Jean gedaan hadden, zeiden
zij tot mij : — Wij hebben vier en twintig uren
zekerheid (33) noodig. Iloud u (maar) vrolijk (34)!
Morgen, als wij voorbijgaan (d), zullen wij u los-
maken (35), en de dankbaarheid zal u bescheiden maken.
Daarna namen zij hunnen last op en verlieten mij.
Ik geloof,^ dat de natuur mij nooit schooner en
schitterender (36) toescheen dan (e) op dat oogenblik.
(jË'm) zonderling iets, (37), mijn lorkenboom hinderde
mij ia 't geheel niet. Vier en twintig uren schenen
mij eene minuut toe, en die mannen goede lieden,
wel een weinig norsch (38) uit noodzakelijkheid, maar
overigens achtenswaardig en die ondervinding had-
den (39). Dat kwam omdat (40) mij werkelijk het
leven geschonken (41) was ; ook na eenige minuten,
dewijl eene sterke vreugd den verschrikkelijken angst (^2)
(30) je nc voulus pas dc Tauire. (31) forlement. (32) mélèze, m.
(53) de sécurité'. (34) en joie. (35) délier. (36) radieux. (37) chose-
(38) brusque. (39} connaissant les usages. (40) c'est que. (41) ren-
dre. (42) trouble, m.
(c) IS'cm ployez pas ici la préposition avcc, mais employez de.
{d) Employez le p,crondif.
(e) Si vous employez ici la cuijjoiiclion comme, les deux adjec-
tifs oui précèdent se mctteot au positif : si vous employez la con>
jonction que, ces adjectifs se niellent au compaïaiif de supériorité.
12»