Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
178
wijze nam ik nu deel aan (16) ecn smokkclaarstogl.
Het was voor de eerste maal van mijn leven ; ik heb
sedert altijd gezorgd (17), dat het de laatste was.
Het schijnt, dat mijn lot in dien raad was beslist
geworden ; want die mannen bemoeiden zich niet
meer met mij ; zij gingen stilzwijgend \oort, beurte-
lings de twee andere (18) zakken dragende, ik poogde
evenwel weder op het bewijs (19) mijner onschuld
te komen; maar hun geoefend oog pleitte meer ten
gunste van mijn zeggen (20) dan al mijne verzeke-
ringen ib) konden doen ; zij konden zich maar niet
verklaren, waarom ik met omzigtigheid gegaan en
rondom mij gekeken had, toen (21) ik nog moest
gelooven alleen to zijn. Ik gaf hun de oplossing (22)
van dat geheim, hun zeggende wat ik gezien had,
toen ik can het meertje zat. — Dat is hetzelfde
zeide de kwade, onschuldig of niet, gij kunt ons ver-
raden : voort (24) ! Ziedaar aanstonds het bosch, wij
zullen u dan wel vinden (25).
Men oordeele over den akeligen (2G) zin, dien ik
aan die woorden moest hechten. Gedurende het half
uur wandelens, dat ons naar het naaste bosch bragt,
had ik den lijd mij een juist denkbeeld teuormcji (27)
van den zielsangst (28) eens ongelukkigen, dien men
naar het schavot voert. Ik had nog in mijn voordeel,
vooreerst mijne onschuld, en verder de kans (29) om
iemand te ontmoeten, zonder die te rekenen, om mij
(16) je 1110 trouvai faire parlie de. (17) s'arrangcr. (18) restant.
(19) démonstralion. (20) mon (lire. (21) alors que. (22) Ia cicf.
(23) c'csl égal. (2i) niürclie ! (25) on j fera ton affaire. (2G) si.
ni»lre. (27) ic faire. (28) les angoisses. (29) Ia chance.
(b) Placcz cc sujcl aprc» Ic vcriie.