Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
176
bem vast, aan'ccii boom ; Pierre doorschoot hem in den
slaap van zijn hoofd (42), en de rare vent (43) zeide
daarna lot hem: Jean-Jean ! doe uw gebed ! — Een
afgrijselijk gelach volgde op de verschrikkelijke woor-
den, lot dat dezelfde man,^opgestaan zijnde, om het
lecken van het vertrek te geven, mij bemerkte en
uitriep: — Drommels (44)! wij vinden den ekster
in zijn nest ; daar is onze knaap (45)! De twee an-
deren sprongen, op die woorden, ijlings op (46), en
ik zag, of ik meende te zien, eene ontelbare menigte
pibtolen op mijn hoofd gerigl (47).
— Mijne heeren, zeide ik tot hen, mijne heeren,
ik____ gij bedriegt u.... Slaat toe____ Laat eerst die
wapens neder (48)____ Mijne heeren, ik ben de eer-
lijkste mensch ter wereld,... {Zij fronsten (49) de
wenkbraauwen). Laat neder, bid ik u, uwe wapenen,
die zonder uwen wil konden afgaan (a?).... Ik ben
een letterkundige (50),... geheel en al (i) vreemdaan
de douanen.... gehuwd, een huisvader. Laat neder,
smeek ik u (2), uwe wapenen.... die mij verhinde-
ren mijne denkbeelden te verzamelen.,.. Weest soo
goed (jj) uwen weg te vervolgen, zonder u om mij
te bekommeren (3).... Ik lach om (4) de douanen ;
(42) Tabaitit d'une balie dans sa tempe. (43) farceur. (44) par-
bleu ! (45) amateur. (46) se lever en sursaut. (47) braqué. (48)
baisser. (49) froncer. (50) homme de lettres, (l) tout particulièie-
ment. (2) je vous en conjure. (3) s'inquiéter. (4) se moquer de.
(jr) Cela s'appelle d'une arme k feu : partir,
(y) Pour rendre la supplication plus forte, on peut se servir du
verbe daigner (non pas ic daigner) »zich verwaardigen".