Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
174
rookendü, die ztj weder aanstaken; z^ kwamen wel-
dra aan de plaats zelve, waar ik verborgen was, en
zij gingen er op hunne zakken zitten, juist 200 als
de zeventien. Bij geluk keerden zij mij den rug toe;
ik had den tijd (21) mijne opmerkingen te maken.
Die beeren schenen mij toe zeer goed gewapend te
zijn, zij hadden met hun drieën (22) eene karabijn
eii twee pistolen, zonder den grooten zak te rekenen,
die mijne verbeelding, getrouw aan de lessen der ge-
schiedenis, met bernsch kruid vulde, en ik sidderde
reeds op de gedachte van eene (23) kruidstreep, toen
een van (t) hen, opgestaan zijnde, om zich eenige
schreden (24) te verwijderet), zijne brandende pijp op
zijnen zak legde (25). Op dit gezigt beval ik mijne
ziel aan God, en ik wachtte (w) de ontploßing (26),
terwijl ik mij naauw tegen eene rots drukte (27), op
welker'beschutting ik genoeg rekende, om het niet
uit te schreeuwen van angst (28).
De man, die zich zoo even verwijderd had, was
eene hoogte opgeklommen, van waar hij een waarne-
menden blik sloeg (29) op den weg, dien zij gingen
doorloopen, waarna hij, bij (50) zijne makkers terug-
(21) loisir, m. (22) entre eux trois. (23)qucîque. (24) de quel-
ques pas. (25) poser. (26) explosion. (27) se serrer. (28) pour ne
pas hurler de frayeur. (29) jeter un regard d'observateur. (30) vers.
Pour un de on dit souvent par euphonie Vun de. Voyez ma
Grammaire, § 157.
(u) Distinguez bien attendre (wachten) et s'attendre h (verwach-
ten), se tenir comme assuré de quelque chose, y compter : Je n'en
fus pas surpris, je m'y attendais bien. Je m'attends à rencon-
trer bien des difficiilfés.