Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
173
zijn, waarvan ik het hoofd gezien had, zoodal ik met
eene toenemende (15) omzigtigheid voortging.
Ongelukkig hen ik zeer vreesachtig ; het denkbeeld
alleen, dat men in een tweegevecht er aan blootge-
steld is, on» de punt van eenen degen voor zich te
zien, is altijd voldoende geweest (r), om mij voorzig-
tig le maken, niettegenstaande mijne geaardheid (16),
die levendig is ; en het kon hier erger zijn dan een
duel; het kon een aanslag op mijne beurs, ofop mijn
leven, of op beiden te gelijk zijn : het kon een vree-
selijk onheil wezen , en [er zou) niemand zijn, om
hel berigt te brengen ! Toen deze gedachte bij mij
opliwam, dacht ik op niets anders meer (H), en zij
beving (18) niij zoodanig, dat ik mij eindelijk tusschen
de rotsen verborg, om van daar gade te slaan wat
er achter mij voorviel.
Ik staarde (19) gedurende een half uur (het is zeer
vermoeijend te staroogen (19), toen een man van
een slecht uiterlijk (20) zich waagde (s), om zachtjes
van achter de sparrenboomen te komen; hij keek lang
in de rigting van de rotsen, tusschen welke ik mij
verborgen had ; vervolgens sloeg hij tweemaal in de
handen. Op dit lecken verschenen twee mannen, en
alle drie eenen grooten zak op hunne schouders la-
dende, begonnen bedaard te klimmen, hunne pijpen
(15) croissant. (16) naiurel, m. (17) vertaalt: toen deze ge-
dachte aan mij gekomen nas, had ik er geene andere meer. (18^
domincr. (19) obsei vcr. (20) de mauvaise mine.
(r) Le verbe suffire employé personnellement est suivi de pour
ou de à ; employé impersonnellement, il est suivi de de.
(s) Se hasarder est suivi de la préposition à.