Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
171
Ie drinken, en hun voorhoofd af iu vegen (43).
Onderwijl keerde de andere, de vernuftige, fcrw^ (44)
naar den oorsprong van zijne kruidstreep. Na twee
uren loopens kwam hij er aan (45), en hij bragt (46)
er vuur aan met zijne pijp, om het kenteeken te
vernietigen. ïwee minuten daarna hoorde hij eene
hevige ontploffing (47), die, wederafstuitende (48)
tegen de wanden dier bergen, hem eene groote ver-
bazing veroorzaakte ; het waren de zeventien zakken,
die, door de streep bereikt (49), in de lucht spron-
gen (m), daaronder begrepen de zeventien huisvaders,
die er op\zaten (n); waarbij ik twee dingen opmerk.
Het eerste is, dat deze geschiedenis eene aangename
en aardige {^i)) geschiedenis is, en genoegzaam waar-
schijnlijk, bewezen door de overlevering (1), en door
den bergpas, die altijd bestaat, zoo als ieder er heen
kan gaan, om er zich van te verzekeren. Ik houd ze
voor even zeker als de togt (2) van Hannibal (o) over
den kleinen St. Bernard. Hoe bewijst men den togt
van Hannibal over den kleinen St. Bernard ? Men
begint met (p) u eene witte rots aan den voet van
(43) s'essuyer (/). (44) rebrousser juiqu'U. (45) atteindre k. (46)
mcttre. (47) déionnalion. (48) se répercuter. (49) rejoindro. (50)
rccréatif. (l) iradiiion. (2) passage, m.
(I) Hormis ceue signification-ci, Ie verbe essuyer signifie encore :
souffrir, éprouver, subir: £sswyer de grandes fatigues; essuyer la
honte d'une reprimande; essuyer des refus, etc.
(m) On dit toujours sauter en Vair, et nou pas daîis Vair.
(w) Traduisez : »gezeieu daarop" (dessus),
(o) On dit en français: Annibat. (général cariliaginois.)
(p) Les verbes commencer et finir sont suivis de la préposition
par, lorsqu'on veut c\primer le début ou l'achèvement d'une action.