Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
170
vende aan eenige golving (29) van de oppervlakte des
waters, mij weder op weg begaf, wel overtuigd, dat
ik mij alleen in die landstreek bevond. Echter, even-
eens overtuigd, dat ik iets gezien had, bleef ik van
tijd tot tijd stilstaan, om rond te kijken (^iO), en toen
ik digt bij de plek was, waar ik het hoofd had mee-
nen te bemerken, ging ik met voorzorg (31) eenige
rotsen om (32), en ik verdubbelde mijne omziglig-
heid (33).
Men had mij omlaag eene geschiedenis verhaald ten
opzigte van den bergpas (34), dien ik op dat oogen-
blik beklom ; ik meen, dat ik die nu zeggen moet :
Achttien smokkelaars, beladen met zakken buskruid
van Bern, gingen daardoor. De achterste bemerkte,
dat zijn zak merkbaar ligier loerd (35), en hij was
reeds geneigd er ziek over te verheugen (36), toen
hij, vernuftig genoeg (37), begon te vermoeden, dat de
verligting (38) misschien plaats had ten koste van zijn
last. Het was maar alte waar: eene lange Ä^m^j (39)
kruid was er (k) op het spoor, dat bij gevolgd had.
Het was een verlies, maar vooral was het een ken-
teeken, dat den gang van de troep kon verraden, en
hen in gevaar brengen (40). Hij riep halt (41), en
op dat geschreeuw gingen de zeventien anderen op
hunne zakken zitten, om een slok (42) brandewijn
(29) ondolalion, f. (30) pour regarder de côlé et d'autre. (31)
précaution, f. (32) faire le tour de. (33) de circonspection. (34)
le couloir de rochers. (35) s'alléger sensiblement. (36) se féliciter.
(37) ingénieusement. (38) aliéjjemcnt. (39) traînée, f. (40) com-
promettre, (41) crier halte! (42) coup.
(W Traduisez: »werd gezien", se voyait.