Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
169
van het water zelfs tien blik laat doordringen (20)
tot de glinsterende (21) mossen, die, omlaag, den
grond bedekken (22), Ik zette mij aan den kant van
die watervlakte (23) neder, en, even als Narcissus,
bekeek ik er mij in.... etende (e)een kippenboutje
zonder dat het genoegen om mijne beeldtenis te be-
schouwen mij een enkelen beet deed verliezen.
Behalve mijn persoon, zag ik ook in de watervlakte
het omgekeerde beeld van de naburige bergtoppen,
van de bosschen, kortom van geheel de schoone na-
tuur, daaronder begrepen twee raven, die, hoog in de
lucht (f) vliegende, mij Ln den spiegel toeschenen
diep bij de (/) tegenvoeters (26) te vliegen. Terwijl
ik mij dus vermaakte met (g) het beschouwen van
dit tooneel, scheen het mij toe, alsof het hoofd van
een man, of van eene vrouw, of van een beest, al-
thans van iets dat leefde (1^7), zich (h) op de helling
van een berg had bewogen (28). Het was die, welken
ik ging bestijgen, ik hief plotseling de oogen op,
om het voorwerp zelf te onderkennen ; maar ik zag
niets meer; zoodat ik, dit verschijnsel (t) toeschrij-
(20) plonger. {H) éclatant. (22) tapisser, (23) Haque, f. (24) uiie
cuisse de poulet, (23) coup de dcnt. (2G) antipodes. (27) ayat.i
vie. (28) boujrr.
(e) Employez ici l'infinitif.
(/) Pour mieux exprimer le contraste, employez les locutions :
au plus haut des airs, au plus profond des antipodes,
{fj) A, avec l'infinitif.
(/i) Le verbe bouger ne s'emploie jamais pronominalement,
(i) Phénomène, m. Ce mot se dit au propre de tout ce ap-
parait de nouveau dans l'air, mais il se dit aussi figiirément de lout
c6 qui surprend par sa nouveauté ou sa rareté.