Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
168
afdalen, terwijl de tolbeambten (7) op den grens (8)
des lands goede wacht houden (/*).
ik heb niet dikwijls met de smokkelaars te doen
gehad (c); echter kwam ik met hen in aanraking (9)
op den dag, toen ik het in den zin kreeg (10) alleen
van Sixt naar Saianches te willen gaan door de her-
gen, waarvan ik gesproken heb.
Ik had mij den weg doen aanwijzen ; een uur voor-
dat men aan de bergkruin komt, gaat men langs [W)
den oever van een meertje, het meer Gers genaamd ;
verder (12) volgt men eenen ranrf (13) van rotsen, die
door eene vlakte met bevrorenc sneeuw loopen, waarna
men weder afdaalt naar de bosschen, die, aan den
kant van Salanche, den waterval van TArpenas om~
geven (14). JSadat ik drie uren lang voortdurend en
snel opwaarts gegaan was ({/), ontdekte ik het meertje.
Het is een vijver, ingesloten (15) tusschen de groene
hellingen (16), die er 7net (17) sombere tinten in
weérkaatst worden {iS)^ terwijl de doorschijnendheid({9}
(7) douanier. (8) lisière, f. (a) (9) avoir quelques rapports avec.
(10) s'aviser de. (U) côtoyer. (12) au delà. (13) arête, f. (14)
couronner. fl5) encaissé. (16) les pentes verdoyantes. (17) en.(l8)
se refléter. (19) transparcnr«^ f,
(rt) La lisière est proprement ce qui termine des deux côlës la
largeur d'une étoffe (de zelfkani); mais figurément les extrémités
d'une province, d'un pays, d*un bois, d'une forêt.
(6) On ne dit pas tenir bonne ^irde, mais on dit faire bonne
fjarde,
(c) Voyez ma Grammaire, pag. 150.
(d) Traduisez : Na verloop van dric uren van eene snelle opstg-
{;ing, {montre).