Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1(>5
Nadat al de pleitredenen (5) gehoord waren, rigtte
zich de president tot den jury: — Mijne hoeren,
zeide hij, er is zelfs niet de minste schaduw van ze-
delijken twijfel, of de beschuldigde het schaap gesto-
len heeft ; maar gij hebt hier een gehee! bijzontler
geval te overwegen ; het betreft eenen zoon, die een
schaap steelt, om te verhinderen, dat zijn oude vader
en zijn kind beiden van honger sterven. Zijn oude
vader zelf, genoodzaakt om in de zaak tegen hem te
getuigen, bekent met eene bewonderenswaardige deugd
de waarheid, de geheele waarheid ; zijne liefde voor
zijjien zoon,— en wij hebben gezien hoe 5/er/t (C) die
is, — zijne gemoedsbewegingen (7), zijne genegenheid,
alles oiFert hij op aan de eer en het houden (8) van
den eed ; het is mijn pligt (v) u te doen opmerken,
hoe voorbeeldig (9), hoe edel en verheven de daad
dezes grijsaards is : wij kunnen daarin allen eene les
vinden.
Zeker staat het niet aan mij (10), om de gT!streng-
heid der wet te berispen (II), <lie dezen grijsaard
voor u heeft doen verschijnen; maar ik ben zeker,
dat het u niet spijten zal te vernemen, dat gij, niet-
tegenstaande de beschuldigingen, die op den aange-
klaagde drukken (12), hem echter kunt vrijspreken.
Ik heb zoo even gezegd, dut er niet eene schaduw
van zedelijken twijiei bestaat, of de beschuldigde het
(3) plaidoiries. (6) vif. (7) des seiuiments. (8) la relision (9)
exemplaire. (10) ce n'esl pas à moi à. (H) censurer. (12) peser.
iv) Ne diies pas ; c*est mon devoir, mais dites: il est de mon
devoir.