Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
163
eten. Micliel was ten prooi aan het hevigste verdriet;
evenwel had hij mij beloofd niet aan de schaapskooi
te raken (p), en liever van deur tot (42) deur om
voedsel te bedelen.
De advocaat des Konings, die tot hiertoe er niet
aan gedacht had om [bij) de verklaring (43) van den
grijsaard in de rede te vallen, nam het woord op ;
— Ik moet mijn pligt doen, hoe zwaar die ook
zij (g). Ik moet den getuige vragen, of hij dien
nacht Michel Carroll in de schaapskooi gezien heeft?
— Dat God zich over hem en mij erbarme, zeide
de grijsaard droevig, zijne oogen neèrslaande; ja (r),
mijnheer, ik heb het gezien.
— Wat deed hij ?
— Ik zag het schaap in zijne handen, antwoordde
de oude Carroll, zijn hoofd op zijne horst buigende (ii)
en met naauwelijks verstaanbare (45^ stem»
— Ik moet wel met leedwezen uwe smart ver-
meerderen, hernam de advocaat des Konings, zich tot
den gri-jsaard rigtende. Neem dit stokje (46) van den
deurwaarder, en indien gij hier Michel Carroll tegen-
woordig ziet, leg (47) dit stokje op zijn hoofd.
(42) en. (43) déposition. (44) incHner. (45) inteUigible. (46) ba-
guette, f. (47) poser.
(p) Toucher quelque chose, y mettre la main; toucher a quelque
chose, en prendre, en ôter.
(q) Tout péîiihle quit est, si pénible qu'il soit, quelque pénible
quit soit; voilà trois gradations du dubitatif.
(r) A une interrogation, on répond : oui, mais si l'interrogation
est négative, on répond: si ou si fait. Avez-vous vu mon frère? —
Oui, je l'ai vu, N'avez-vous pas vu mon frère? — Si, je l'ai vu
n*