Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
1G2
— Kent gij, vroeg hem de president, Michel Car-
roll, den beschuldigde, die op de bank is?
— Vóór dien noodlottigcn nacht, Milord, ant-
woordde de getuige, meende ik hem tc kennen ; de
minste vouw (37) van zijn hart was niet voor mij uc?-
borgen (m). Vóór dien noodlottigen nacht, zou geen
schepsel de ligtste fout aan Michel Carroll hebben
kunnen verwijten ; niemand had kunnen zeggen, dat
hij ooit eerbied jegens zijnen vader had gemist (38),
en dat hij aan zijne pligten ontrouw was geweest.
God, die mij ziet, wil, dat ik zegge hoe de zaak in
dien noodlottigen nacht gebeurde.
Milords, mijne heeren cn gij allen, goede Christe-
nen, die mij hoort, ik ga den dood van mijn zoon,
mijn eenigen (39) zoon veroorzaken. Maar gij moet
het wel weten, mijne heeren, hij deed deze slechte
daad, om tc verhinderen, dat zijn kind en zijn
oude vader van honger stierven (n) / O ja, wij hadden
in onze hut zelfs geen een aardappel. Üe typhus had
hem zijne vrouw en een zijner kinderen oïi/rwA/(40);
hij zelf v\as door die vernielende ziekte (41) eene
week vroeger aangetast geweest, en al zijne pogingen
om werk tc vinden waren vruchteloos geweest. Zijn
zoon, zijn vader en hij zelf waren op het punt van
honger om te Iwmen (o)! Neen, wij hadden niets te
*
(37) repU, m. (38) manqucr dc. (39) unique. (40) enlev«F,
^4!) cc fléau dcslrucleur.
(w<) On cache à quoiqu'un ; on ne caclie pas pour quelqu'un,
(w) Ein|ilnyez Ici Tiufinilif.
(o) Traduisez : »gingen bczwijiicn voor den honger." La fai-
hkssc, cmisôc par le défaut de nourriture, s'appelle Vtnatii/ion.