Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
157
Is hei noodig (y) le zeggen, dat Michel dadelIjL
gevat (49) werd, om naar de gevangenis van het
graafschap gevoerd te worden? Men had in de
schaapskooi de overblijfselen (50) van het schaap ge-
vonden, maar het was het eenige bewijs van de mis-
daad ; want men kon de huid van het dier niet
vinden, hetgeen den opzigter eene groote teleurstel-
ling (1) scheen te veroorzaken.
Sedert het oogenblik, dat de intendant en zijne
volgelingen (2) in de hut traden, tot op hun ver-
trek, sprak (z) de grijsaard geen enkel woord ; hij
bleef onbewegelijk als een standbeeld zitten op het
stroo, rondom zich kijkende in volkomen staat van
gevoelloosheid (3). Toen Michel op het punt was
door de geregtsdienaars weggevoerd (4) te worden,
naderde hij zijnen vader, en zeide tot hem met een
droevigen glimlach: »Dat God u niet verlate, vader !"
De oude man verbrak toch niet het zwijgen, en de
gevangene en zijne wachters verlieten de hut.
Toen (a) kwam de oude Carroll uit zijne gevoel-
loosheid. Hij stond met eene buitengewone leven-
digheid op, schreide hevig, en zijnen nog slapen-
(49) arrêter. (50) débris m. plur, (1) désappointement, m.
(2) acolyte, m. (5) insensibilité, f. (4) entraîner.
(y) Cette locution peut s'exprimer par : quest-iî besoin ou
qu'est'il nécessaire. En parlant affirmativement on ne dit pas il
est besoin, mais on dit: il e4t nécessaire.
(t) Le verbe parler étant un verbe neutre, on ne peut rem-
ployer ici; servez-vous donc du verbe; prononcer. Le verbe par-
ler est seulement actif lorsqu'on désigne une langue : parler fran^
çais, Vilalien.
(tt) Traduisez: »bet wa» toen dat