Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
li'
[ a
II
\f
164
Ik vraag u nog eens, Michel, wie heeft u beloofd
ons een ontbijt te zenden?
— Wel nu, degene die mij die belofte gedaan
heeft, antwoordde Michel stamelende (24), is.....
— Is een dief, Michel Carroll, hernam (u) de
vader met kracht, niet langer zijne ontroering kun-
nende verbergen. Meen niet mij te bedriegen, Mi-
chel. Ik ben wel oud, maar er blijft mij nog ge-
noeg oordeel om te weten, dat geen van onze buren,
al had hij zelfs den wil, zoo mild jegens oyis ko7i
zijn (25). Om uwen vader en uw kind te helpen,
hebt gij eene snoode (26) daad begaan, die u met
schande (27) zal bedekken, zoo wel als mij en uwen
zoon 1
— Spaar mij (28), vader, spaar rnij ! riep Michel
schreijende uit. Spreek zoo niet tot luij......
— Ik wil uwe ziel niet verontrusten (29), hernam
de grijsaard. Maar wacht u wel het minste stukje
van uwen diefstal (30) in deze hut te brengen (31).
Herinner u deze woorden van de Heilige Schrift. »Het
kwalijk verkregen brood vervult den mond met
zand (32)." Aardappelen, de wilde hessen (33) van
onze struiken, de wortels van onze velden, zullen
(24) bégayer. (25) en user avec autant de libéralité envers
nous. (26) infâme. (27) opprobre. (28) grâce! (29) jeter le trouble
dans. (30) larcin, m. (31) introduire. (32) gravier, m. (33) les
baies sauvages.
(u) Distinguez bien repartir de répartir. Le premier, qui se
conjugue comme partir, signifie : répondre sur fe-champ ,* le se-
cond, qui se conjugue comme Jinir, signifie : partager, distribuer :
répartir leê biens iVune succession entre plusieurs co héritiers. —
Hepariir signifie aussi partir de nouveau.