Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
r
153
zich ontkleed hebbende, ging hij op het stroo liggen,
na eenen blik (ÏC) te hebben geslagen op zijn vader,
dien hij meende dat sliep (17). Toen het tijd was
oin op te staan, zag de oude Carroll, dat hij zich
aankleedde (r) en zich gereed maakte uit le gaan,
cn het hooi'd ophetrende, en op den elleboog leu-
nende, zeide hi.] tot hem :
— Waar wilt (18) gij heen gaan, mijn zoon?
— Ik ga het goede ontbijt halen, dat men mij be-
loofd heeft.
— Wel! welk goed Christen heeft u dat beloofd?
— Ik zal het u aanstonds zeggen, vader, maar nu
heb ik haast : goeden dag.
— Goeden dag, Michel, maar wat zie ik aan uwe
hand?
— Niets, mompelde Michel, van kleur (19) ver-
anderende, en zijne oogen met zijne handen bedek-
kende, het is niets; wat zou het ook ('20) kunnen
zijn? (Er was inderdaad geen vlek op zijne handen,
want hij had zorg gedragen (s) om elk spoor van de
misdaad (21J, die hij begaan had, te doen ver-
dwijnen).
— Waarom verandert gij van kleur op mijne
vraag, hernam de grijsaard, en spreekt gij (t) dezen
morgen op zoo vreemde wijze (22) tot uwen vader ?
(16) jeter uu coup d'ceil. (17) qu'il supposait endormi (18) se
disposer à. (19) visage. (20) d'ailleurs. (21) délit, m. (22) de si
étrange sorte.
(r) Traduisez: »de oude Carroll, hem ziende zich aankleeden en
zich gereed maken uit lo gaan, hief het hoofd op."
(s) On dit : avoir soi7i ou prendre soin,
{i) Employez l'infinitif.