Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
150
— Tracht dezen nacht goed te slapen, vader, en
gij ook mijn kind ; wordt niet wakker voor het dag
wordt (37): ik beloof u voor morgen ecn uitmun-
tend ontbijt.
— Ken uitmuntend ontbijt voor morgen, Michel,
antwoordde de grijsaard met een ongeloovig gelaat (38) :
en van waar zou dat komen?
— Een liefdadig mensch heeft het mij beloofd.
— Ach ! mijn zoon, gij wilt zeker dezen avond
schertsen (39), hernam (40) de grijsaard ; maar goe-
den nacht en mijn zegen over u; gij weet het, Mi-
chel, wij krijgen (41) alles van God, en als wij ons
vertrouwen op (42) Hem stellen en op zijne heilige
barmhartigheid (43), zal Hij ons nimmer verlaten.
De oude Carroll deed toen zijn gébed, met dien
ijver (44) en die godsvrucht (t), welke de iersche
boeren onderscheidt, en sliep weldra in, zijnen klein-
zoon in zijne armen houdende, die, zijnen honger ge-
stild hebbende, (45), tegen de gewoonte (46) ook de
verkwikking (47) des slaaps genoot.
Evenwel werd de grijsaard 's nachts door een ligt
gedruisch gewekt. Hij riep zijnen zoon, maar hij
kreeg geen antwoord. Hij stond op, en deed eenige
schreden naar de ligplaats (48) van Michel: hij vond *
ze ledig. Hij ging naar hel venster, cn wierp zijne
oogen over het land (49). Bij den maneschijn be-
(37) avant le jour. (38) un air incrédule. (39) badiner. (40) ri-
poster {h). (41) tenir. (42) en. (45) miséricorde, f. (44) ferveur, f.
(45) avoir mangé à sa faim. (46) l'ordinaire. (47) les douceurs.
(48) couche, f. (49) dans la campagne.
(h) Bipostfir, c*cst répondre ou repartir vivement et sur-le-champ,
(t) Distinguez bien piété (godsvrucht) do (medelijden).