Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
m
m
149
bleef voor hem staan (28) en zag hem eenige oogen-
blikken aan (e)i zijn bleek gelaat, en vermagerde
leden waren droevige getuigen zijner sterkte (29),
zoodat de voorzigtigheid weldra boven een gevoel van
menscheliikheid de overhand hield (30), en de onge-
lukkige Michel zag hem zijnen weg gaan (31) zonder
iets te zeggen.
Hij kwam 's avonds aan zijne woning terug zonder
den gebeden dag iets gegeten te hebben. —- Ziedaar
mijn ouden vader, zeide hij al zuchtende, ziedaar mijn
kind, die van honger zullen sterven! En hij stortte
overvloedige tranen. — Welnu! hernam hi.] na een
oogenblik stilzwijgens en peinzens, als zij geene aard-
appelen kunnen eten, zal ik (/') hun een veel stevi-
ger (32) voedsel verschaffen; daarmede is het uil (33).
Michel verliet zijne hut, en ging de pachthoeven
van de nabuurschap opzoeken, om eenig grof voedsel
te verkrijgen. Hij kwam niet (jnet) ledige handen
terug. Zijn oude vader en zijn zoon kregen (g) al-
thans iets om te eten (34). Wat hem aangaat, hij
at weinig ; en toen hij gereed was om zich in een
hoek van de hut neder te leggen (35), zeide hij tot
den grijsaard en tot zijnen zoon die reeds op het
stroo lagen (36) :
(28) s'arrêler. (29) vigueur, f. (30) l'emporter sur. (31) passer.
(32) suLstanliel. (33) voilà tout. à mettre sous Ia dent.
(35) s'étendre. (36) être couché.
(e) Regarder quelqu'un attentivement, c'est le considérer,
{f) Lorsqu'on appuie sur le pronom personnel sujet, on le répète
après le verbe sous la forme d'un complément indirect sans prépo
sition.
(!7) Dans les temps passés et futurs ce verbe peut sâ rendre par
avoir.