Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
148
(
verstrekt (15), reàde hem; hij herkreeg {\Ç>) een wei-
nig zijne krachten ; weldra kon hij zich tot den drem-
pel zijner hut slepen, en zijne kwijnende ledematen
in de stralen der zon koesteren (17). Maar gij zoudt
te vergeefs in de uitdrukking van zijn bleek en ont-
vleeseht (18) gelaat de vreugde lezen, dat hij aan den
dood ontsnapt (d) was. Hij denkt aan zijn ouden
vader, aan het kind, die de vernielende (19) ziekte
gespaard heeft, maar die aan de kwellingen van den
honger niet ontkomen (20) kunnen; want zijne me-
delijdende buren, die hem een kleinen voorraad aard-
appelen gegeven hadden, zijn nu zeiven door de
ziekte getroffen en hebben de hulp van anderen
noodig.
Michel rekende op den Heer Evans, een rijk land-
eigenaar (21) uit de nabuurschap; maar deze werd
te Londen opgehouden; hij ging diens opzigter op-
zoeken, en verzocht hem om werk (22); maar bij had
de smart eene weigering Ie ontvangen (23). Hij rigtte
zijne verzwakte schreden naar de naburige stad : hij
begaf zich onder (24) de menigte landlieden, die er,
even als hij, gekomen waren om werk (25) te zoe-
ken, gelijk alle anderen eene spade op den schouder
houdende; maar niemand bemoeide zich met den armen
Michel. Een pachter, getroffen door (26) het gezigt
zijner holle wangen en gescheurde (27) kleederen,
(15) donn«!. (16) reprendre. (17) rdchauffer. (18) décharné. (19)
dévorant. (20) se dérober U. (21) propriétaire. (22) de lui donner
de l'oiivraje. (23) de se voir refusé. (24) prendre place dans.
(25) de la besogne. (26) à. (27) en haillons.
(tl) Emplojcï lo passé de l'infinitif, et l'anxiliaire avoir. Voyei
ma rirnnimairo, page 103.