Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
146
vaar liep in het hol, waar zq de branderij vernield
hadden. Hij voegde er bij, dat de grijsaard zich
zonder andere verklaring dadelijk verwijderd had.
Naar de beschrijving (15), die hij er van gaf (e),
herkende Howard den grijsaard van den berg ; maar
ondanks al zijne nasporingen (16), mogt het hem
nooit gelukken te weten, wat er van hem gewor-
den was.
W. SEVFFAU
(15) portrait, nj. (16) recherches.
(e) Obser^'ez bien qu*on dit : faire un portrait.
Michel Caruoll.
(^Eene lersche Schets) (1).
De aanstekende (2) ziekte, die men in Ierland
aanduidt inet (3) den naam van typhus, teisterde (4)
eetï der graalschappen gelegen in 't westen van het
eiland. De velden (5) vooral werden door dien vreesc'»
Ujken geesel (6) verwoest, die den dood in de ellen-
dige hutten bragt; en, alsof de besmetting en de dood
nog niet genoeg geweest waren (7), vertoefde (8) de
hongersnood ook in die rampzalige hutten. Is het
nootlig er bij te voegen, dat de boeren ten prooi
(1) esquisse, f. (2) contagieux. (3) sous. (4) désoler. (5) cam-
pagne, f. (6) redoutable fléau, m. (7) vertaalt : alsof het iiiet (je-
noe<j geweest ware van cle hesnietting (contagion) en van den dood.
^8) vertoeven in : habiter