Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
145
schrikkclijkcn vloek uitende, greep liij in een hoek
eene vervaarlijke (8) bijl, en hiel' haar op, om er
Howard een doodelijken slag mede toe te bren-
gen (9). Evenwel, in die laatste worsteling om het
behoud van zijn leven, gaf de vranhoop den officier
reuzenkracht (10) : met eenen schok (11) verbrak
hij zijne boeijen, en wierp zich op den booswicht.
Op hetzelfde oogenblik, riep de sergeant: Voor-
waarts, makkers, om onzen luitenant te verlossen.
Howard hoorde dien roep, herkende de stem, en
trachtte, maar te vergeefs, de gewapende hand van
zijne tegenpartij (12) vast te houden (13). Patrik
maakte zich uit zijne armen los, slierde (14) de bijl
en — door een doodelijk schot getroffen, waggelde
hij en viel kermende néér. Zes bajonetten doorboor-
den hem bijna te gelijk. — Houdt op, grijpt hem
levend! riep Howard.
Het was te laat: eene der bajonetten had zijn
hart getroffen.
— Gij hadt halt moeten commanderen, toen de
bijl uw hoofd bedreigde, zeide de sergeant lagchende.
Howard drukte de hand van den dapperen krijgs-
man.
Naar het cantonnement terugkeerende, verhaalde
de sergeant den officier, dat een oud man [d)
omstreeks den namiddag in het dorp gekomen was,
en hem verwittigd had, dat zijn luitenant groot ge-
(8) énorme. (9) asséner. (10) une force de géant. (11) secous-
se, f. (12) adversaire. (13j retenir. (14) brandiller.
('/) On peut dire : un vieil homme, mais il vaut mieux dire un
homme âge.
10