Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
144
hel) ik veel fortuin, en indien gij niet meer eischt
dan ik bezit, ontvang {dan) nriijn woord tot pand, dat
het de prijs van mijne vrijheid zal zijn. Bepaal (iS)
zelf het losgeld.
Ik zou een gek zijn, nog dommer dan gij, riep de
onomkoopbare (49) 1er uit, indien ik u eerst in vrij-
heid stelde, en dat ik vervolgens mijne belooning
ging halen : ik zou opgehangen worden. Neen, Pa-
trik is zoo gek niet.
— Mijn woord van eer, antwoordde Howard.
— Wij zullen er weldra een einde aan maken (50),
hernam Patrik. Hoort gij voetstappen? Het zijn
de vrienden. «
En Howard hoorde stappen weérgalmen; en, ter-
wijl zijn bewaker in haast naar den uitgang van het
hol liep, scheen zijn hart de kloppingen (1) in te
houden, üe weérgalmende stappen duidden aan,
dat de mannen die naderden, talrijk moesten zijn,
en hun aantal vernietigde de laatste hoop in het
hart van den ongelukkige. In een vurig (2) gebed,
zacht uitgesproken, smeekte hij God hem kracht te
geven in zijn laatst uur en zijne ziel met goedertie-
renheid (3) te ontvangen.
Eensklaps hoorde men onder het donkere gewelf
spreken, en Howard, zijnen adem inhoudende, luis-
terde aandachtig, en zijn beul liep naar hem toe.
De wreedste (4) woede was op zijn afzigtelijk gelaat
uitgedrukt. (5) — Gij hebt ons weder soldaten op
onze hielen gezonden (di), riep hij woedend uit ; maar
gij zult mij daar ginds voorgaan (7)! En een ver-
(48) fiier. (49) incorruptible. (50) en finir. (1) les battements.
(2) fervent. (3) clémence, f. (4) féroce. (5) empreindre. (6) mettre
de nouveau... à nos trousse». (7) précéder.