Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
143
gelijkheid van goeden uitslag; de laatste beweging van
zijnen verontwaardigden trots (42) smorende, zeide
hij, zoodra zijn beul opgehouden had met spreken : —
Vriend (i), gij kunt gelijk hebben met uwe spotter-
nijën, maar, als gij mij doet sterven, wat voordeel
zult gij er van trekken?
Zigtbaar verwonderd over deze vraag, zweeg de
andere, en Howard zich iets gunstigs voorspellende
uit (43) zijn stilzwijgen, vervolgde: — Gij zult er
niets uit trekken, niets voor deze wereld, niets voor
de andere, dan hier beneden een moord te meer op
uw geweten, en daarboven eene voorspraak (44) te
minder voor den regterstoel (45) Gods. Ik denk dus,
vriend, dat gij dit zult overwegen (46), dat gij u
dit dubbele ongeluk zult sparen, en dat gij, in plaats
van mijn leven, eene goede som gelds zult aannemen.
Ik^ben rijk, zeer rijk.
— Hum 1 antwoordde de andere, hetgeen gij hebt,
hebt (<?) gij niet meer, en wat gij bij u moogt heb-
ben, zal ons niet ontgaan.
Gij bedriegt u zeer, hernam Howard, indien gij
meent, dat ik, met uitzondering van mijne beurs, mijn
horologie en eenige andere kleinigheden, waarvan gij
mij misschien reeds hebt beroofd, voor de waarde
van een schilling bij mij heb. Maar te huis (47)
(42) orgueil révoUé. (43) augurant favorablement de. (44) inter-
cession, 1. (45) tribunal, m. (46) peser. (47) chez inoi.
(h) Dans le langage familier on apostrophe quelqu'un par le
terme : Vami.
(c) Faites précéder ce verbe du pronom te, parce qu'il n'y a qpc
les pronoms personnels, qui, employés eu complément, se placeur
avant le verbe Ce pronom te représente l'incidente qui précèd«.