Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
152
past een officier met (een) rooden rok niet. Gij hadt
toch wel den moed om ons onzen brandewi^p te ont-
stelen ; tracht nu den moed te hebben om eene wan-
deling naar (dans) het zwarte hol te doen ; en, eindelijk,
het is wel uwe schuld, als gij er in springt. Gij keekt
laatst zeer naauwkeur{gnaar(31*)de soldalenmuts. Maar
gij hadt zoo fier niet moeten zijn; gij hadt in de ton
moeten kijken. Begrijpt gij het nu? Als gij niet zoo
dom geweest waart, zou ik zekerlijk niet hier zijn,
en ik zou niet kunnen lagchen, als gij rfc c/wiAe/ïn^ (38)
in het zwarte hol zult doen. Hij was misschien
{een) kind van [eene) goede familie, de roodrok, die
de muls gedragen heeft, maar ik bedrieg mij zeer,
of zijne moeder hem wedergezien heeft, sedert hij
onder ons verdwaald was. — Waarom (blijft gij)
zoo stom? Heeft de spraak u. verlaten? Schaamt gij
u niet.^ (Een) slecht soldaat, dien de vrees van de
spraak berooft!
Howard streed tusschen de fierheid en het verlan-
gen om zijn leven te behouden (a). Zou hij in stilte
de spotternij (39) van dien ellendeling verdragen ? en
zou hij zonder vrees den dood afwachten met den
onbuigzamen (40) moed van een dapper man ("41)?
of wel zcu hij nog eene poging tot redding aanwen-
den (41*) ? Het gevaar was niet te vergelijken bij de mo-
(37*) jeter des yeux bien sévères sur* (38) Ie plongeon. (39)
raillerie, f. (40) inflexible. (41) homme de cœur. (41*^) faire un
essai pour sa délivrance.
(a) Conserver; préserver. Le premier signifie: ne pas perdre ce
qu'on a, et aussi: maintenir en bon état: Il w*a pu conserver
qu^une petite partie de ses biens; conserver des fruits. Le se-
cond signifie: garantir quelqu*un d*un mal qui pourrait lui arriver :
Dieu Va préservé an milieu de% périls.