Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
141
P-
— Wat wq met u doen willen ! grijnsdQ (29) de
andere, op (y) zijne lange tanden knarsende, en wat
hebt gij met onze branderij gedaan, die u geen haar-
tje (30) leed i;edaan bad? Kondet gij aan ons (s),
arme lieden, niet ons sober kostje (31) in vrede la-
ten? gij, hond van {een) Engelschman, moest gij het
water oversteken om ons ongelukkig te maken? En
nu vraagt gij, wat wij met u doen willen ! 1.uister !
het donkere hol (32) van Schiouk is niet ver van
hier. Hebt gij nooit van het zwarte hol van Schiouk
hooren spreken? Wel nu, luister, niemand heeft er
ooit den bodem van gezien, en alles wat er eens in
komt, gaat er nimmer weêr uit, noch dood, noch
levend. Begrijpt (33) gij nu wat wij met u doen
willen? Voorleden jaar. kwam de visiteur ons hier
bespieden (34) ; wij grepen hem bij den kraag, en
wierpen hem in het hol, (me/) zijn hoofd voorop (35),
en de beenen in de lucht; ik geef u dat tot voor-
beeld.
Een diepe zucht ontsnapte aan Howards borst, en
zijn beul zijne oogen vergastende (36) op de marte-
ling van zijn geboeid slagtoffer, ging spotachtig (37)
voort :
— Gij zucht waarlijk, alsof gij ziek waart. Dat
(29) ricaner. (30) d'un cheveu. (31) pauvre vie, f. (32) trou, m.
(33) se douter. (û4) épier. (35) la première. (36) se repaître de.
(37) ironiquement.
(y) On ne grince pas sur les dents : on grince des dents.
{z) Lorsque les pronoms personnels nous et vous sont suivis d*un
substantif, qui leur sert d'apposition, on y joint le mot autres:
îious autres Hollandais, «wij Hollanders,'* vous autres Français,
»gij Franschen,"