Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
140
van (Je zachtsten, en ik ben hier geplaatst om u te
bewaken. Bespaar uwen adem, er zal misschien een
oogenblik komen, waarin hij u noodig zal zijn.
Bijna verworgd (16) en te vergeefs pogende adem te
scheppen, bemerkte Howard, dat de tnan, die hem
dus aansprak, een stevige haas (17) was. Een lang,
rood hoofdhaar (18) viel (19) in verwarde bossen (^0)
voor (5wr) zijn gezigt en zijne schouders, en zijne kleine
pinkoogen (21), die zich onder dikke wenkbraauwen
verborgen (22), drukten eene duivelsche (23) vreugde
uit. Al sprekende, drukte hij met zijne knie op Ho-
wards borst, hield hem omvergeworpen en ademloos,
haalde de touwen aan (24), en maakte den onge-
lukkige met stevige knoopen weder vast.
l^oen dit gedaan was (25), aelte hij zich naast zijn
slagtoffer, en hem in zijn gezigt uillagchende (ic),
zeide hij: — Gij zult zoo zekerder liggen, en het
zal beter voor u en voor mij zijn, niet waar, fraaije
officier met (uwen) rooden rok (26), vernieler der
branderijen van de arme lieden, dief van hunnen
brandewijn?
— Bij (Par) den almagtigen God ! riep Howard uit,
zoodra hij weder kon ademhalen (27) en spreken (28),
wat wilt gij {met) mij doen?
(16) étranglé. (17) un solide compère. (18) chevelure, f. (19) re-
tomber. (20) touffes embrouillées. (21) yeux clignotants. (22) se
dérober. (23) satanique. (24) serrer. (25) cela fait. (26) frac, m,
(27) recouvrer {x) la respiration. (28) la parole.
(«f) On dit: rire à quelqu'un au visage,
(x) Distinguez bien recouvrer et recouvrir. Le premier signifie:
retrouver, rentrer en possession ; le second signifie : couvrir de
nouveau.