Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
139
nog overbleef, aan te wenden om zijne bevrijding
Ie bewerken. Hij zocht, langzaam en zonder ge-
druisch, te ontdekken, hoe hij geboeid was, en hij be-
merkte weldra, dat zijne gewrichten (6) gebonden
waren met strooijen touwen. Er ontbrak (s) hem
geene plaats om ze te bewegen, hij keerde ze en
keerde ze weder, en hij voelde dat de touwen los--
lieten (7); de knoopen (8) werden losser (9). De
wanhoop maakte plaats (/) voor de blijdschap; hij
strekte de armen uit, hij haalde ze weder terug, het
touw van de regterhand ging los (10), en de hand
was vrij. Zijnen adem inhoudende, was hij ook op
het punt zijne'linkerhand te bevrijden, toen een ster-
ke kerel (11), dien hij niet bemerkt had, hem hevig
bij de keel greep en hem weder plomp (12) op het
bed deed vallen.
— Gij wilt u losmaken, kereltje (13), riep eene
schorre (14) stem, maar het tal u niet gelukken (w).
Blijf sti! (liggen), en spartel (15) niet, anders zoudt
gij eene andere taal (ü) hooren! Hoor! ik ben niet
(6) poignet, m, (7) se détendre. (8) nœud, m. (9) lâche. (tO)
se détacher. (Il) un gaillard vigoureux. (12) radement. (13) pyg-
in<^e. (14) rauque. (15) se débattre.
(f) Lorsque le verbe manquer est suivi dc la préposition de, et
qu'il signifie: faire faute de, il est personnel: Cet homme manque
de courage.
(«) Le verbe faire place est suivi de la préposition à.
(m) Le verbe réussir n'est pas unipersonnel : tu n'y réussiras
pas.
(îj) On ne dit jamais langue, lorsqu'on veut exprimer la manière
dont on parle de qurique chose: on dit alors langarje. Ce mot se
dit d'ailleurs de tout ce qui sert à exprimer des idées: te tangage
des yeur, des signes, des fleurs*