Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
king opvolgden, waren verschrikkelijk. Hij kon er
niet langer aan twijfelen, of hij bevond zich in de
handen van hen, wier branderij hij vernield had, en
tvat voornemen konden zij met hem hebben (48), zoo
het niet ware hem te vermoorden?
— Ziedaar dan, dacht hij, op zijne tanden knar-
sende (49), ziedaar hetgeen de grijsaard voorspelde (50)!
De booswichten hebben mij beloerd (1); zi.j zijn mij
heimelijk onder begunstiging van de duisternis ge-
volgd (/>), zij hebben mij weten te vinden, en zij
hebben er gebruik van gemaakt, dat ik het bewust-
zijn verloren had, om mij te ontwapenen, mij te kne-
velen, en mij hierheen te slepen, waar zij mij dui-
zend dooden zuilen doen ondergaan (2). En van
waar zou mijne bevrijding kunnen komen in dit don-
kere hol, dat slechts aan (3) de misdaad bekend is?
Echter heeft God gewild {q), dat de grijsaard mij
waarschuwde! Ik heb zijnen raad veracht; — is
het eene misdaad die den dood verdient? En zoo
de grijsaard bij mij gezonden werd! zoo hij bestemd
ware mijn redder te worden!
Howard vatte die hoop op (4) met al de kracht
van een hart, dat warm (5) voor het leven klopt. Hij
nam schielijk het besluit, niet als een laf (r) slagt-
otFer te vallen, maar daarentegen alle kracht, die hem
(48) que poiivaient-ils avoir dcssein de faire de lui. (49) ffrincer
des dents. (50) prophéUser. (1) gueuer. (2) endurer. (3) de. (4)
nccueillir, (5) clialeureusement.
(p) Le verbe y/itvre se conjugue avec l'auxiliaire avoir,
{q) Traduises par: »bet is God die heeft gewild."
(r) »Laf," (manquant de courage): tacke; pusiJtanime ; »Uf,"
(manquant de goût) : fade; insipide.