Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
vene rcglerhand toeriep: — Beklim het gebergte
niet.
— Is het een droom, is het de wezenlijkheid ?
vroeg hij zichzelven. Toen hij meer en meer tot
bewustzijn kwam (Z), voelde hij dat hij levend was,
gezond en wel (39) en vrij (40) van alle ligchame-
lijke (41) smart. Alles wat hem overkomen was ge-
durende zijnen togt op de bergen, kwam hem weldra
helder voor den geest C42). Ilij herinnerde zich al
de woorden, die hij met den grijsaard gewisseld (i'ó)
had, hoe (in) hij \cr\o\^Gns verdwaald was geraakt {^^k),
hoe de vreeselijke klaauwen (n) des arends boven
zijn hoofd gezweefd (o) hadden, hoe de bodemlooze (45)
afgrond, hem dreigende te verzwelgen, hem zijnen
altijd geopenden muil (46) had toegereikt. Maar,
wat was hem vervolgens overkomen? hoe bevond
hij zich hier? Hij wist het niet.
Eindelijk wilde hij opstaan en zijn geweer en zijne
weitasch grijpen. Maar (het was hem) onmogelijk,
en hij bemerkte met schrik al het ijselijke van zijnen
toestand. Hij voelde zich stevig (47) gebonden op
eene soort van bed. De gedachten, die deze ontdek-
(39) saiii en sauf. (40) exempt de. (41) physique. (42) le dérou-
lait devant lui. (43) échanger. (44) s'égarer. (45) sans fond. (46)
gueule béante. (47) solidement.
(t) Traduisez par: »De kennis hem meer terugkeerende."
(//i) Ne dites par : comment, mais dites : comme. Voyez ma
Grammaire, page 157.
(n) Serres, griffes, — Les oiseaux de proie ont des serres, les
animaux carnassiers ont des griffes. On emploie auisi ce dernier
mot des oiseaux de proie.
(o) Le verbe planer est suivi de la préposition sur.