Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
136
derde roeden (ft) loodregt (25) neder, en de bodem
van den afgrond scheen hem slechts eene wolk toe.
Howard ontstelde, hij werd duizelig (26); van de
weinige krachten, die hem nog overbleven, gebruik
makende, deed hij pogingen om zich achteruil te
werpen (27) en viel op de heide. Maar zijne po-
gingen maakten het stuk rots los, waarop hij zich
bevond ; die klomp ("28) viel, en deed den afgrond
van een dondergerol (29) weêrgalmen, dat van de
vallei tot naar den top des bergs steeg (30). Een
verward gesuis (31) trof de ooren des officiers ; zijne
laatste krachten verlieten hem, en hij verloor het
bewustzijn (32),
Weder bijkomende (33), weidde (34) hij zijne blik-
ken naar alle kanten, en hij bemerkte, bij het zwakke
licht (35) van een lampje, dat hij zich in eene
onderaardsche (36) plaats bevond ; er was boven hem
eene soort van gewelf, en voor hem een breed en
donker hol. Het eerste dat bij hem opkwam (37),
was de houding (38) des grijsaards van den berg,
toen die hem met eene bewogene stem en opgehe-
^25) perpendiculairement, (26) Ia têie lui tourna. (27) se rejeier
en arrière. (28) bloc, ra. (29) roulement de tonnerre. (30) remon-
ter, (31) bourdonnement, m. (52) perdre connaissance. (33) revenir
à soi. (34) promener. (35) lueur, f. (36) souterrain, (37) lui revint
îi l'esprit. (38) attitude, f.
{k) Puisque le verbe descendre n'est pas actif cn ce sens, il faut
dire: a plusieurs centaines do toises. On dit très-bien: descendre,
jnonter Vescalier. Descendez, montez ce tableau, — Descendre
s'emploie aussi pour débarquer , de même que monter pour 5'cw-
barquer. iS'ous descendîmes a terre, dans une île. I^'ous montd'
mes sur ce raissrau pour faire te trajet.