Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
wm
135
te liooren, een geklapwiek (9) onmiddelijk boven zijn
hoofd, rondom hetwelk een groot ligchaam, naar het
hem toescheen, rondzwierde (10). Zijn bloed ver-
slijfde (11); hij sloot onwillekeurig zijne oogen.
Maar hij opende ze dadelijk weder, en poogde te
vergeefs, al de kracht van zijn gezigt tn^/Jannenrfe (12),
door de dikke duisternis heen te dringen (13) die
hem als een lijklaken omgaf.
— Neen! riep hij uit, al zijnen moed verzame-
lende (14), neen, dat voorspelt (15) niets goeds!
Voorwaarts dan Î En zoo als hij den voet ophief,
om dien voorwaarts te brengen, deed eene wind-
vlaag hem huiveren en opende de menigte (16) der
drijvende wolken. Te gelijk doorkliefde een afgrij-
selijke kreet de lucht (i). Howard sloot de oogen, en
ze weder openende, bemerkte hij eenen grooten zwar-
ten arend, door de duisternis buitengewoon grooter
gemaaki{\l), die, met (/ey) dreigende klaauucen om
hem vloog (19), cn zeer doordringende (20) kreten
wü/c (20*), die het ergste voorspelden (21). Onwillekeu-
rig sloeg hij de oogen neer (22), en hij zag voor
zijne voeten den afgrond der rots gapen (23), {die)
nog verschrikkelijker (iüa5) dan de arend, die boven
zijn hoofd zweefde (24): nog eene schrede, en het
was zijne laatste ! De rots daalde verscheidene hon-
(9) des ballcments d'ailes. (10) se balancer en dtfcrivant des
cercles. (11) se glacer. (12) déployer. (13) percer. (14) rappeler.
(15) dire. (16) masse, f. (17) grossir. (18) des sein-s, f. (19) le
cernait. (20) perçant. (ÎC) pousser. (21) du plus mauvais auj^ure.
(22) baisser. (23) bailler. (2'iJ planer.
(t) Souvent l'atmosphère élevé »'appelle les uirs.