Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
134
— liet komt er weinig op aan, of ik regts of
links ga, dacht hij, naar den eenen zoowel als naar
den anderen kant sal ik eindelijk gqu pad t'ïn(/e?z(48),
dat mij naar eene menschenwoning (49) brengt. En
hij liep altijd op goed geluk aan (50) ; maar hoe meer
hij voortging, hoe minder hij begreep, dat er ner-
gens het minste pad kwam (e); hij wist niet hoe
eenzaam en verlaten de bergruggen van Ierland zi.jn.
In weinig tijds werden de wolken zoo dik en
zwaar, dat Howard geene hand meer voor de oogen
kon zien (1). De zware en vochtige (2) lucht hin-
derde zijne ademhaling, en zijne kleederen (iroj^en (3)
van vochtigheid. In een bijna uitgeputten toestand{l)
zoo wel naar ziel als naar ligchaam (4), sleepte hij
zich nog moeijelijk voort; eensklaps stootte (b) z\\n
voet tegen (g) iets (h) hards ; hij deed nog eene schrede,
en hij voelde dat hij niet meer op de zac/i^e (6) heide
was, maar dat hij op hobbelige (7) rotsen liep.
Op hetzelfde oogenblik deed eene buitengewone
huivering (8)hem sidderen ; hij bleef stilstaan (6*) zonder
te weten waarom. Vervolgens meende hij gerucht
(48) je finirai par trouver. (-49) habitation humaine, (50) à Ta-
venture. (1) ne pouvait plus reconnaître sa main. (2) lourd et
moite. (3) dégoutter. (4) tant au moral qu'au physique. (5) heurter.
(6) ölaslique. (7) raboteux. (S) frisson, m. (8*) s'arrêter.
(e) Traduisez par: »zich vertoonde."
(/) Traduisez par : »In eenen staat naburig aan de uitputting"
(épuiseinent).
{(j) Le verbe heurter peut s'employer activement ; heurter quelque
chose, ou avec la préposition contre,
{h) Lorsque les mots quelque chose, rien et personne sont suivis
d'nn adjectif, on y interpose la préposition fie.