Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
132
het hem, dat eene inwendige stem zeide dien niet te
versmaden (29).
— Indien ik mij slechts kon herinneren, zeide hij
bij zich zeiven, of ik vroeger dien ongeluksprofeet
gezien heb?
— 3Iaar neen, ik heb hem zeker nooit gezien,
er zou mij wel een zijner gelaatstrekken in het ge-
heugen zijn gebleven, eene herinnering zijner sneeuw-
witte haren. Die Ieren zijn een bijgeloovig volk,
de hemel weet wat de oudodroomer gedroomd heeft!
en luj wil dat ik het beeld van zijn droom zij, —
liet verwonderlijkste van dit geval is (b), dat ik het
nog niet geheel uit mijne gedachten gesteld (30) heb.
Jat ik er mijzelven een oogenblik om gekweld heb;
dal komt onfeilbaar (31) van de iersche lucht;
weg (32), weg die gedachten! X\ vereenigden zich {3i)
al de ongeluksprofeten van Ierland tegen mij, zij zou-
den mij mijne kalmte (34), noch de korhoenders [3ö),
die (laar ginds loopen, ontnemen (36).
ilet jagtvermaak, de helderheid van de zon en de
zuivere en versterkende berglucht deden den jongeling
weldra de ontmoeting vergeten. Onbekommerd (37)
onï den lijd en den afstand, doorliep hij al jagende
de heidevelden. Het was drie uren in den namid-
dag, toen hij zich, met welgevulde weitasch (38), op
den top van den berg bevond, op eene soort van
(29j dédaigner. (30) chas^cr. (31j infaiUiblement. (32) arrièrc.
(53) se coalber. (34) séréiiité, f. (33) coq de biuyère. (36) eniever.
(57) insouciant de. (38) la gibecière bien ganiie.
Tournez cclie phrase de la manière suivante : ce qu'il y a
(le plus nik-rvciUeux dans celle hishire, c'est.