Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
131
loop, loop maar (y) 1 ik wil u niet tegenhoiKlen!
Dc jeugd veracht alle raadgevingen, en ik was een
oude dwaas, dat ik zoo veel woorden met dezen
jongen mensch verloor (22). Is hij daarenboven niet
een roodrok, die niet verdient,... niet verdient?
Foei, Geordie! Hij waarschuwde mij, ik waarschuw
hem; ik gehoorzaamde hem, en ik was gered. Hij
weigert mijnen raad te volgen ; — maar zonder hem
zou ik niet hier zijn, ik zou goed en wel (23) aan
de galg (24) hangen; en de arme oude Ailie, hij
heeft haar niet doen knevelen (25). — Neen, al is
hi-i een engelsche roodrok, gij moet niet ondankbaar
zijn, Geordie.
Na deze alleenspraak (26), rigtte de grijsaard zich
op, keek nog eens naar den kant waar Howard ach-
ter de rotsspits verdwenen was, en door middel van
zijn stok daalde hij de steile helling af met eene vlug-
heid, die zonderling in tegenspraak was (27) met
zijne jaren.
Howard was ondertusschen verder gegaan [21*)
eenen ijver die niet verkoeld (2) was, maar met min-
der gerustheid van geest dan te voren (a). Er ging
in hem iets om (28) dat hem zeiven verbaasde. Uij
verachtte den raad van den grijsaard, en toch scheen
(22) de perdre. (23) bel et blen. (24) gibet, m, (25) garotter.
(26) monologue, m. (27) contraster. (27*) poursuivre son ehemüi.
(28) se passer.
(y) Ce mot se rend ici par toûjoun, qui signifie ici : en atten-
dant, néanmoins,
(s) Ce verbe doit s'employer ici pronominalement : je refroidir.
(a) Distinguez bien auparavant et avant. Le premier est ad-
verbe, le second est préposition.
9*