Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
130
De grijsaard begon hem met meer vlugheid te
volgen, dan zijne jaren het schenen toe te laten, en
hem weldra den weg versperrende (10), zeide hij:
— Gij zult heden het gebergte niet beklimmen I
— Zal ik het niet beklimmen 1 herhaalde Howard,
den oude fier van het hoofd lot de voeten aan-
ziende (11). En wie zijt gij dan, die het mij verhin-
deren wilt (12).
— Niets dan een arme zwakke (13) grijsaard, die
u een raad geeft.
— Gij suft (H), kwel (15) mij niet, en laat mij
doorgaan, hernam Howard, hem zacht ter zijde stoo-
tende.
Maar de grysaard greep zijne hand; — Voor de
laatste maal, jong mensch, zeide hij, ga van daag
niet op het gebergte; veracht den raad niet, dien ik
u geel ; ik bid er u om, ik bezweer het u: ten zij,
vervolgde hij langzaam, ten zij gij het leven moede
zijt (16); — ga dan voort!
— Ik bemin het leven, maar ik haat het zotte ge-
klap (17), antwoordde Howard.
De grijsaard maakte hem plaats, en alsof Howard
den verloren tijd wilde inhalen (18), vervolgde hij
zijnen weg en begon de bergen te beklimmen.
De oude volgde hem met zijne oogen, lot dat hij
om de spits van eene rots gekeerd (19) was, die
hem aan zijne blikken onttrok (20). Vervolgens
zeide hij zacht (21) i)ij aich zeiven: — Wel, wel.
(10) barrer. (11) tuher. (12) verlaall : om hei mij te verhinde-
ren. CI3) débile. (14) radoter. (IS) harceler. (16) être dégoulé.
(17) les sots verbiages. (18) réparer (19) avoir tourné la pointe.
520) ddrobcF .'i. (21) à demi-voix.