Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
ci'n naburig dorp, en stal een beddelaken, waarmede
hij zijn zwak vam'liiig (5) voltooide. Vervolgens be-
ktotn (6^ hij dagelijks ecnen hoogen (7) boom, om de
verschijning (8) van het een of ander engelsch schip
op de af te wachten, en hij bleef zoo uren
lang mtl:ijl:en{\i))j tot dat hij eindelijk een engelsch
zeil bemerkte. Hopende het te bereiken, vertrok hij
naar het strand, beladen met zijne boot, die hij op de
schouders droeg. Maar toen hij op het punt was zich
in te schepen, werd bij gevat, naar de gevangenis ge-
voerd, beschuldigd dat hij een verspieder was, en zou
bij de eersie regtszitting te regt staan. (11)
Twee dagen later kwam Napoleon te Boulogne, en
nadat hein de boot a!s bijzonderheid 2) getoond
was, verlangde hij den matroos te zien. Toen deze voor
hen» gebragt (13) was, zeide Napoleon : Wel, vriend, gij
hebt daar eene wanhopige [l^) pogitjg gedaan om uw
vaderland weder te zien, zoo als gij zegt; ik denk dat
gij daar een meisje [15) hebt.^— Neen, Sire, maar ik
heb eene oude en zwakke (IG) moeder, die ik van mijne
.to/f/ï}'(17) onderhield, en die nu tot de grootste armoede
gebragt (\S] is. — Eu zoudt gij in die zwakke boot
in s-pe hebben gestoken [\9) ?— Ja, Sire, indien men
het mij niet verhinderd had; want ik WMlde het gevaar
trotseren (20) om mijne arme moeder te helpen (c), die
nu alleen God heeft om haar te beschermen.
(5) frêle embarcation, f. (6) monter a, monter sur. (7) grand.
(8) apparition, f. (9) rade, f. (10) être en vigie, (il) être jugé
aux prochaines assises. (12) curiosité, f. (13j conduire. (14) dés-
espéré. (15) maîtresse, f. (16) infirme. (17) paye, f. solde, f.
(18) réduire à. (19) prendre le large. (20) braver.
(c) Secourir, c'eût sauver quelqu'un du danger; aider, cNst par-