Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
129
ten wij aannemen. (1), dat gij mij heden voor hel
eerst ziet.
— En dat het ook de eerste maal is, dat gij mij
ziet, vroeg Howard, onwillekeurig op die woorden
drukkende (2).
— Ik, neen. Ik heb u reeds gezegd dat gij, dat
uw beeld mij den vorigen nacht verschenen is in
een wit lijklaken.
— Praatjes (3)! riep Howard uit, gij zult mij aan
eene dergelijke zaak niet doen gelooven. Vaarwel!
Bestijg het gebergte niet! zeide de oude, toen Ho-
ward zijnen weg wilde vervolgen.
— En waarom niet? vroeg de officier, zijne schre-
den vertragende (4).
— Hoeveel malen moet ik het dan herhalen!
bromde (5) de grijsaard, omdat gij mij in een lijk-
laken verschenen zijt,
— En juist daarom ga ik voort, hernam Howard
al lagchende; hij, wiens dood men droomt, sterft zoo
gaauw niet.
— Dat gaat (6) misschien zoo in Engeland, maar
niet in Ierland, en daarenboven is het geen droom,
ik heb u gezien.
— Ik dank u voor uwe goedheid en ik ga voort,
hernam Howard, weder voortgaande (7).
— Vervolg uwen weg niet, ik bezweer (8) het u,
bedenk dat gij in Ierland zijt, riep de oude met eene
bijna smeekende slem uit.
— Howard schudde (9) het hoofd en vervolgde
zijnen weg.
(1) admcttro. (2) appuyer. (3) Chansons! (1) modërer Ie pas.
(5) grommcler. (6) ètre la coutumc. (7) te rcmeltre en marche.
(8) conjurer. (9) hocher.
y