Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
138
o|) den schouder, de steile helling ('43) van diezelfde
bergen. Hij was juist een hollen weg overgetrok-
ken (43*), toen hij zich eensklaps tegenover (44)
eenen grijsaard van hooge gestalte (45) bevond. Deze,
op zijnen stok leunende (as), onder een stuk van eene
vooruitspringende (46) rots, scheen sedert langen tijd
den (noedigen klimmer gade te slaan.
— Goeden dag, oudje (47), zeide Howard, een
oogenblik stilstaande om adem te balen, de ochtend-
stond is van daag schoon.
— Schoon voor velen, (maar) niet voor iedereen,
niet voor u, antwoordde de grijsaard.
— Niet voor mij? en waarom dat? vroeg Howard,
zijnen zakdoek weder in zijnen zak stekende, nadat
hij eenige zweetdruppelen, die zijn voorhoofd bedek-
ten, afgeveegd had.
— Omdat gq mij in den verloopen nacht ver-
schenen (48) zijt, antwoordde de andere,
— Wel nu, hernam Howard glimlagchende.
— Gij waart voor mij, dat is te zeggen, uw
beeld in een wit lijklaken (49).
— Bah ! antwoordde Howard zonder te glimlag-
chen. Maar hoe dat dan, — hebben wij elkander
vroeger (SO) gezien?
— Misschien ja, misschien neen, hernam de grijs-
aard al glimlagchende. Gij zijt te jong, ik ben te
oud, dan dat wij ons al de gezigten kunnen herin-
neren, die voor onze oogen zijn voorbijgegaan. La-
(■i3) Ia pciile escarpée. (43') franchir. (44) en face de. (45) sta-
ture, f. (46) saillant. (47) l'ancien. (48) apparaître. (49) un drap
mortuaire. (50) antérieurement.
{x) Employez le participe du verbe appuyer.