Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
127
sedert Howard haar in de handen gehad had. Alle
hoeken, alle spleten werden doorgezocht (33), maar
(het was) onmogelijk de muts weder te vinden.
lil het open veld (34) zouden de soldaten niet
het minste gewigt aan dat geheimzinnige geval ge-
hecht hebben, dat hun hier een zekeren schrik in-
boezemde, en Howard zelf verliet het verschrikkelijke
hol, geheel ontsteld door de gebeurtenissen van den
dag, door de ijselijke daad waarvan hij getuige was
geweest, en door de vreemde verdwijning (35) van
de muts, die hij zich niet kon verklaren.
De oude zat rustig aan den haard, alsof er niets
buitengewoons gebeurd (36) was; wat den griijsaard
en de kinderen aangaat, {het was) onmogelijk hen
ergens te vinden, en de wacht wist niet, waar zij
gebleven waren. Men begaf zich op weg (37), en
de oude liep met eene zegepralende houding achter
het lijk, (dat) door de soldaten gedragen {werd).
Nadat de expeditie zonder ongeval in het kwartier
van Howard teruggekomen was, werd de gevangene
in de handen van het geregt overgeleverd (38); even-
wel in den loop van het proces (39) werd zij {voor)
krankzinnig verklaard, cn naar een krankzinnigen-
huis (40) vervoerd. Hare verklaringen waren zeer
onzamenhangend (41), en bragten tot geene verdere (41*)
ontdekkingen.
Vier of vijf weken later besteeg Howard, op (42)
eenen schoonen herfstmorgen, {met) het jagtgeweer
(33) passer en revue. (34) en rase campagne. (35) disparition, f.
(36) se passer. (37) se metlre en route. (38) remettre aux mains
de la justice. (39) instruction, f. (40) une maison d'aliënëcs. (-41)
incohérent. (4V) nltéricur (42) par.