Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
126
fourrageurs-muts was, die haren kgenwoordigen
vorm slechts aan eenige oiihandige (22) veranderin-
gen te danken had. Hij meende zelfs op een knoop
het half uitgewischte cijfer van het regiment te her-
kennen, dat in die streken (23) vóór het zijne ge-
cantonneerd was geweest. Hij herinnerde zich met
schrik (24), dat hij had hooren zeggen, dat verschei-
dene malen soldaten verdwenen waren, ten gevolge
van togten op de bergen, die door dat corps waren
ondernomen. Hij hield [v) deze gedachte voor zich;
en, met het voornemen de muts bij den lichten
dag (25) naauwkcuriger (26) te onderzoeken, plaatste
hij haar op eene ledige ton in een donkeren hoek,
denkende dat eene strook (27) papier, die hij on-
der de voering (28) bemerkte, hem eenige inlich"
tingen (29) omtrent (30) het lot van den vroege-
ren (31) eigeaaar zou kunnen geven.
Volgens zijne bevelen vernielden de soldaten de
branderij, en toen zij gedaan hadden, ging hij naar
den hoek om de muts te nemen ; maar zij was ver-
dwenen : ieder man afzonderlijk (32) werd zeer
streng ondervraagd (lo); niemand had haar gezien,
(21) actuel. (22) maladroU. (23) parage, m. (24) cffroi, in. (25)
au grand jour. (26) de plus prés. (27) bande, f. (28) doublure, f.
(29) ëclaïrcissenienl, ra. (30) sur. (31) ancien. (32) en particulier.
(p) On ne tient pas, mais on garde une réflexion pour soi.
(if) Questionner} interroger ; demander. On questionne par un
esprit de curiosité ; tVi/erro^er suppose dc Tautorité, et demander
a quelque chose de plus civil et de plus respectueux. Il faut mar-
quer la chose qu'on demande; questionner et interroger ont la
personne pour complément direct. L'espion questionne les gens ;
le juge interroge les criminels; le soldat demande l'ordre du général.
m