Boekgegevens
Titel: De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Deel: 5e stukje
Auteur: Hoeven, A. van der
Uitgave: Amsterdam: J.M.E. Meijer, 1853
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 4639
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202704
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
125
De soldaten wiidcn de dolzinnige (14) nnet touwen
binden; Howard verzette er zich tegen; maar toen
hij weder in den kuil daalde, liet hij eene wacht
boven, met het bevel om hulp te roepen bij de minste
poging (15), die zij zou doen om hare vrijheid te
herkrijgen (16). Beneden gekomen, bragt hij zijne
troep, bij het zwakke licht, dat hier en daar door de
spleten der rotsen heendrong, langs eene soort van
lagen en kronkeligen gang, die langzamerhand wijder
loerd (17), en op een ruim hol uilliep (18).
Zoodra hij daar den voet zette, gevoelde hij de be-
langrijkheid der ontdekking, die zij zoo even gedaan
hadden. De geheele ruimte was opgevuld met ge-
reedschappen (19) voor de branderij ; eene menigte
vaten brandewijn waren in het ronde (20) gerang-
schikt. De branderij was eene des te opmerkelijker
zaak, daar (w) men er niet het minste spoor van
ontdekte. Men kon er niets vinden dan een man-
nenhoed van een geheel bijzonderen vorm,
Howard nam hem op, beschouwde hem en was
zeer verwonderd te zien dat het oorspronkelijk eene
(14) frënëtique. (15) tenlative, f, (16) recouvrer. (17) s'élargir (O
peu à peu. (18) se terminer (() par une caverne spacieuse. (19) des
ustensiles de. (20) tout autour.
les emplois du mot partie : Voulez-vous faire une partie aux
échecs? »Wilt gij een partijtje schaak spelen?'* 11 a acheté une
grosse partie de draps. »Hij heeft eene groote partij laken ge»
kocht." Nous avons fait la partie d'aller vous voir demain.
■ Wij hebben afgesproken u morgen een bezoek te geven." Faire
une partie de promenade, de chasse, de pêche.
(t) Employez le participe actif au Heu de Tincidente,
(w) D'autant plus, est suivi d*une incidente qui commence par la
coiijonciion que.